Wilt u een

Overlijden melden

bel 24/7

Uw begrafenis

geheel volgens uw wensen!

 

Keuzemogelijkheden na het overlijden: begraven

 

In Nederland hebben we 3 keuzemogelijkheden na een overlijden: de persoon wordt begraven, gecremeerd of stelt zichzelf ter beschikking van de wetenschap.
In deze column belicht Hans van de Wetering de keuze begraven.

 

Uw keuze om begraven te worden is een persoonlijke keuze, vaak gemaakt vanuit geloofsovertuiging of gevoel. U bent vrij om te kiezen waar u begraven wilt worden, dit kan in uw woonplaats maar bijvoorbeeld ook in uw geboorteplaats of de plaats waar u jaren heeft gewoond. Er zijn gemeentelijke (algemene) begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bij de wet geregeld. Dit houdt in dat een gemeente haar overleden inwoners op de algemene begraafplaats begraaft. Hun afkomst of geloofsovertuiging doet er niet toe.

 

Tot de bijzondere begraafplaatsen worden alle begraafplaatsen gerekend, die niet van de gemeente zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan stichtingen, kerkgenootschappen en particulieren. In de Hoeksche Waard zijn dat de Joodse begraafplaatsen, een begraafplaats van de Rooms Katholieke kerk in Oud-Beijerland, oorlogsgraven en watersnoodgraven. Overigens kunnen er op gemeentelijke begraafplaatsen ook bijzondere gedeeltes zijn, te denken valt aan het Islamitische gedeelte op de begraafplaats in Oud-Beijerland.

 

Daarnaast zijn er natuurbegraafplaatsen op verschillende plaatsen in Nederland, elke natuur-begraafplaats is uniek door de natuurlijke kenmerken van de regio (www.begravenindenatuur.com). Op een natuurbegraafplaats mag men zelf een plekje kiezen. De kist en de kleding van de overledene moet van natuurvriendelijke, afbreekbare materialen zijn. Als monument ligt er vaak een boomschijf met de naam. Sinds mei 2019 is er ook een natuurbegraafplaats in Rotterdam.


Begraven in de Hoeksche Waard

In iedere woonplaats in de Hoeksche Waard is/zijn er begraafplaats(en) waar nog steeds begraven kan worden. De enige uitzondering hierop is Maasdam, daar kan alleen nog bijgezet worden in een al eerder aangekocht graf.

De Gemeente Hoeksche Waard beheert en onderhoudt al deze begraafplaatsen. Op de begraafplaats zijn er diverse soorten graven: de algemene graven en de koopgraven. Daarvoor geldt: iedere gemeente heeft nog steeds zijn eigen verordening en prijzen. Na de eenwording van de gemeente Hoeksche Waard beraadt zij zich over een eenduidig beleid. Wij zullen ons beperken tot de uitleg van de verschillen.

 

Algemene graven

In de meeste algemene graven worden 2 personen boven elkaar begraven, die geen verwanten zijn. Deze graven worden op volgorde voor een bepaalde tijd uitgegeven en na deze tijd geruimd, ook het grafmonument wordt dan vernietigd, tenzij u dit wilt bewaren. Na de ruiming blijven de overblijfselen nog wel op de begraafplaats, in een verzamelgraf.

 

Koopgraven

In een koopgraf worden (meestal) 2 personen bij elkaar begraven die verwant zijn, vaak een echtpaar. De graftermijn (aantal jaren dat u het graf aankoopt) gaat in wanneer de 1e persoon begraven wordt en kan in veel gevallen verlengd worden nadat de termijn is verstreken.
Koopgraven worden in de verschillende gemeenten uitgegeven voor diverse termijnen, elk met hun eigen prijzen/verordeningen. Ook de koopgraven worden op volgorde uitgegeven, hierin is geen keuze.

 

Kindergraven

Bijna iedere begraafplaats heeft aparte graven voor kinderen, een gedeelte waar alleen kinderen tot 18 jaar begraven mogen worden. Ouders kunnen hier een herdenkingsplekje maken voor hun kind(je). Voor kindergraven gelden altijd gereduceerde kosten.

 

Begrafenis

Bij een begrafenis wordt vaak de klok geluid. Dit is een oud gebruik maar wordt nu vaak gedaan met de gedachte dat het dorp hoort dat er een inwoner begraven wordt. Vaak zet de beheerder van de begraafplaats de klok aan. De beheerder is ook verantwoordelijk voor de begrafenis; hij opent en sluit het graf maar laat ook de kist dalen tijdens of na de begrafenis.

 

Kosten van een graf

De prijzen van zowel de algemene- als de koopgraven variëren per gemeente net als het aantal jaren van uitgifte. Als u meer wilt weten over de verschillende mogelijkheden en kosten in de plaats waar u begraven wilt worden kunnen wij u hierover de juiste informatie verstrekken.
Bij de kosten van een graf komt ook onderhoud kijken. Dit betreft het onderhoud van uw graf maar ook voor de hele begraafplaats. Daarnaast zijn er nog de begraafkosten (kosten voor het openen en sluiten van het graf).

 

Na de begrafenis wordt er vaak gekozen voor een gedenkteken, hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd om te controleren of deze voldoet aan de maten die vastgesteld zijn per begraafplaats.

 

 

Deze column is eerder verschenen in Het Kompas 

 

Begrafenis Wildeman

Prins Hendrikstraat 22
3262 ST Oud-Beijerland
Hoeksche Waard

Ons Centrum
Kerkstraat 25
’s-Gravendeel

Telefoon (078) 673 6975

E-mail: info@begrafeniswildeman.nl

 

Privacy Verklaring

 

Sitemap

 
Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl